wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Dick Tommel, voorzitter van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), reikte op 19 september in Rotterdam de eerste RES-certificaten uit. Twintig opleidingen van zes instituten zijn nu erkend voor het opleiden van installateurs op het gebied van hernieuwbare energie. Daarmee is kwaliteitsborging in de installatiebranche weer een belangrijke stap verder.

De zes gecertificeerde opleidingsinstituten zijn: Academy NL en PTC+ (warmtepompen), Bodemenergie NL (bodemenergie), BDA Dak- en gevelopleidingen (zonne-energie), Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (bio-energie), SGS Intron (zonnestroomsystemen) en het Cito (voor het afnemen van de examens).

Europese Richtlijn

Aanleiding voor de certificering is de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie: RES (Renewable Energy Sources). Elke EU-lidstaat moet voortaan een certificeringssysteem hebben voor installateurs van hernieuwbare energie. Het gaat om zonne-energie, warmtepompen, bodemenergie en bio-energie. Deze technieken zijn relatief nieuw en nog steeds in ontwikkeling. Doel van de certificering is om via erkende opleidingen de kennis en kunde van installateurs te vergroten.

Echt nodig
De onafhankelijke stichting Kwaliteitsborging Installatiesector beoordeelde de RES-opleidingen. KBI-voorzitter Dick Tommel: “De branche had dit echt nodig. Steeds meer mensen willen gebruik maken van hernieuwbare energie, maar dan moeten installateurs het wel kunnen aanbieden, met een goed advies. En als consument moet je erop kunnen vertrouwen dat een installateur het kan.”

Kwaliteit leveren
De uitreiking van de certificaten vond plaats tijdens het najaarscongres van ISSO, het kennisinstituut van de installatiesector. Voor ISSO-directeur Rob van Bergen is de certificering van de vijf opleidingsinstituten een belangrijke stap vooruit. “Het is voor de branche goed om te laten zien dat we kwaliteit leveren en dat die kwaliteit beoordeeld wordt door een onafhankelijke instelling.” Erkende opleidingen, exameninstituten en de gecertificeerde installateurs zijn te vinden in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector: QbisNL op www.qbisnl.nl.

Samenwerking markt en overheid
Het certificeringssysteem voor installateurs is door de overheid in samenwerking met marktpartijen opgezet. Installateurs, opleiders, certificerende instellingen, kennisinstellingen en branches zorgen er samen voor dat opdrachtgevers kunnen kiezen voor een gecertificeerde installateur. En daarmee verzekerd zijn van kwaliteit. Stichting KBI toetst in opdracht van Agentschap NL de kwaliteit van de opleidingen. “Zonder de markt had dit niet tot stand kunnen komen”, zegt projectleider Karin Keijzer van Agentschap NL over de samenwerking met de installatiebranche.

Meer informatie is te lezen op de website van Agentschap NL:
http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/certificering-en-opleiding
Een filmpje over het belang van gecertificeerde installateurs is te vinden op: http://bit.ly/1b6o78D