wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Vertegenwoordiger: de heer John Kouwenberg

Lijst Arbovriendelijke gebouwgebonden middelen
Speciaal voor de ontwerpfase van een gebouw - omdat daar de meeste oplossingen liggen die later in het gebruik niet altijd meer makkelijk ingebracht kunnen worden - draagt Het Hellende Dak bij aan de totstandkoming van een goed toegankelijke lijst met “Gebouwgebonden middelen”. Dit als aanvulling op de reeds bestaande lijst arbovriendelijke hulpmiddelen van Arbouw, die zich beperkt tot arbeidsmiddelen die direct gebruikt worden bij het uitvoeren van werkzaamheden (zoals gereedschappen, machines en apparaten).

De arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers verbeteren echter ook  door andere producten die in de handel verkrijgbaar zijn, zoals arbovriendelijke bouwmaterialen en dergelijke. Voorbeelden van dit soort middelen zijn: watergedragen verven, lichtgewicht buizen, kolken en kozijnen, dakplaten met vaste ogen voor veiligheidslijnen, etc.

Doel en functies van lijst arbovriendelijke gebouwgebonden middelen
De lijst is bedoeld voor ondersteuning in de directe voorbereidingsfase (werkvoorbereiding), de inkoop van bouwmaterialen, gedurende de ontwerpfase en de uitwerking van het ontwerp door de ontwerpers en bouwbegeleidingsbureau’s. ook opdrachtgevers behoren tot de doelgroep.