wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Het Hellende Dak is in diverse commissies, projecten en organisaties vertegenwoordigd, om de belangen van de dakdekker hellende daken waar die in het geding zijn zo goed mogelijk te behartigen.

De commissie Techniek, Innovatie & Regelgeving
De commissie Techniek, Innovatie & Regelgeving (TI&R) behartigt de belangen van de dakdekkers hellende daken in Nederland, in alle relevante commissies nationaal en internationaal. Dit met het doel de regelgeving zodanig te beïnvloeden zodat ook de dakdekker er in de praktijk mee kan werken, en zodoende met de beschikbare kennis en ervaring de regels ook praktisch te maken. 

Daartoe nemen vertegenwoordigers uit deze commissie deel aan besprekingen van

- Algemeen college van deskundigen (deelnemer)
- College van deskundigen BRL 1513 (deelnemer- initiatiefnemer)
- College van deskundigen BRL 1510 (voorzitter)
- Commissie waterkerende membranen BRL 4708 (deelnemer)
- Technische commissie leipannen keramisch en beton (deelnemer)
- College van deskundigen leipannen BRL 1513 (deelnemer - initiatiefnemer)

Daarnaast wordt geparticipeerd in het programma ‘veilig werken op hoogte’, met onder andere deelname in de Arbouwcommissie ten behoeve van de Arbo catalogus Bouw en Infra, de A-Blad commissie, het Platform Veilig beheer en onderhoud van gebouwen HBA, en werd deelgenomen aan de expertbijeenkomst Programmatisch Handhaven “Werken op hoogte” van SZW.

Ook wordt deelgenomen aan een aantal Nationale normcommissies (NEN):
- bevestiging dakbedekkingen (deelnemer)
- vochtwering van buiten (deelnemer)
- schubvormige dakbedekkingen (voorzitter)
- bouwkundige integratie zonne-energiesystemen voor daken (voorzitter)

Tenslotte is ook geparticipeerd in een aantal internationale (norm)commissies:
- CEN Commissie wind driven rain
- CEN Commissie bevestigingsmiddelen (panhaken)
- CEN Commissie plenair (algemene zaken)
- CEN Commissie zonne-energie
- IFD Algemeen
- IFD Technische commissie hellend dak

Daarnaast is Het Hellende Dak vanuit haar lidmaatschap van de Aannemers Federatie Nederland betrokken bij de volgende commissies:
- Bestuur
- Arbo Commissie (ook Arbocatalogus)
- CAO Commissie
- Commissie Erkennings- en Kwaliteitsregeling/Keurmerk/Onderaannemingscontract
- Commissie Innovatie
- Commissie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing
- Commissie Onwerkbaar weer (Garantiefonds)