wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Vertegenwoordigers: mevrouw Mirjam Dappers en de heer John Kouwenberg

De Colleges van Deskundigen adviseren IKOB-BKB over de inhoudelijke aspecten van de certificatieregelingen. Dit heeft zowel betrekking op de  inhoud van de richtlijnen (BRL en URL) en op de uitvoering van de certificatiewerkzaamheden.

In deze colleges is Het Hellende Dak vertegenwoordigd om de belangen van de dakdekker te verdedigen en waar mogelijk te verbeteren.

BRL 1513; betreft de nationale beoordelingsrichtlijn hellende daken

BRL 1510; betreft de dakpannen en hulpstukken

BRL 4708; betreft het toepassen van waterkerende lagen op o.a. het hellende dak