wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Vertegenwoordiger: mevrouw Mirjam Dappers

Het Leibereaad is een initiatief dat dateert uit 1996, toen er een samenwerking ontstond van partijen die zich bezig hielden met leien op daken.

In dit Leiberaad zitten vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE, voorheen Monumentenzorg), de vereniging Nederlandse Leidekkers, importeurs van leien, Hobéon en Het Hellende Dak. Doel van dit beraad is de kwaliteitsbewaking van de gebruikte leien, en het houden van toezicht op de voorschriften met betrekking tot de verwerking van leien op daken.

De activiteiten van het beraad zijn vooral praktisch; zo is in de beginjaren de BRL opgesteld voor de Maasdekking in samenwerking met IKOB BKB, terwijl momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de BRL voor de Duitse dekking. Hierdoor kan binnenkort gestart worden met de certificering voor die dekking.

De RCE verstrekt subsidies voor monumentale gebouwen, maar wil dan ook, dat deze gebouwen volgens de eisen gerestaureerd worden. En dat kan nu omdat de benodigde documenten zijn opgesteld.

Ook is gewerkt aan de noodzaak om leien op een moderne en meer wetenschappelijke manier te kunnen keuren. Op dit thema heeft Hobéon zich gestort, met als resultaat dat er nu duidelijke afspraken gemaakt zijn over de keuring van leien voor de diverse soorten bedekkingen.

Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van het leidekkerspaspoort, waardoor niet alleen het bedrijf, maar ook de individuele leidekker gecertificeerd kan worden.