wervingsactie zonne-energiebanner

 

logo CvAE200

 

opleidingen

 

ifd

Het Hellende Dak wil bijdragen aan een zo goed mogelijk GA-ondernemersklimaat, van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Om een flinke vuist te kunnen maken naar onder meer de politiek en de hoofdaannemers is het van groot belang dat zoveel mogelijk Gespecialiseerde Aannemers lid worden.

 

  1. Door de brancheorganisatie worden tal van initiatieven genomen, of wordt bijgedragen aan acties van andere instanties, om het werken in de branche veiliger, schoner en makkelijker te maken. Het Hellende Dak bevordert bijvoorbeeld de vaktechniek en innovatie in de branche dakdekken hellende daken o.a. door middelen en mankracht ter beschikking te stellen en projecten tot stand te brengen in samenwerking met instituten als Syntens en TNO.
  2. Leden krijgen iedere maand schriftelijke en actuele informatie, het ledenbulletin, over onder andere CAO-zaken, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, fiscale zaken, bedrijfsvoering en overige wet- en regelgeving.
  3. Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen en waar u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van Het Hellende Dak.
  4. Verder beschikt HHD over een telefonische helpdesk waar eerstelijns advies wordt gegeven over zaken als CAO-bepalingen, arbeidsrecht, ontslagzaken, loontechnische zaken, sociale verzekeringen, WKa en Bouwrecht.
  5. Ook individueel advies is mogelijk. Bijvoorbeeld als u een geschil heeft met een werknemer, of wanneer u iets wilt weten over het inlenen van personeel/zzp-ers. Ook kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld contracten en uitvoering van (meer/minder) werk.
  6. Het Hellende Dak is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Op deze wijze worden de belangen van het mkb-bedrijf en met name de gespecialiseerde aannemers richting opdrachtgevers en overheid op de juiste wijze behartigd.
  7. Daarnaast is er een uitgebreide ledensite, die vol staat met actuele informatie en te downloaden documenten die voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, zoals actuele algemene leveringsvoorwaarden.

 

Kortom, wij verwelkomen alle ondernemers die nog geen lid zijn graag bij de vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Houbaer, op nummer 0318 – 54 49 03 of via secretariaat@hhd.nl.